Rebella unga S-kvinnor

Rebella är en socialdemokratisk förening, verksamma i Stockholm, som organiserar dig som identifierar dig som kvinna med hjärtat till vänster.

På bild: Rebellas ordförande Heidi Lampinen och kassör Hanaa Filali.

Vi driver en klassmedveten feminism med fokus på frågor som rätten till heltid, en individualiserad föräldraförsäkring och samtyckeslagstiftning.

 

Vår verksamhet består av politiska möten, seminarium, bokcirklar, AW’s och kampanjer. Hos oss är det lust-principen som gäller. Ett medlemskap hos oss ska utgå ifrån det du tycker är intressant och roligt. Rebella passar såväl dig som är helt ny i politiken och dig som har en politisk bakgrund sedan tidigare.

 

Syftet med vår verksamhet är tudelat – dels jobbar vi med opinionsbildning kring feministiska frågor och dels använder vi systerskapet för att stärka och inspirera varandra. I korthet kan vårt engagemang sammanfattas med orden systerskap och socialism.

Vill du vara med?

 

Välkommen att kontakta oss eller komma på ett möte!