Sätt stopp för handeln med ofödda barn

Rebella skriver på Aftonbladet debatt den 12 aug 2017:

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige eftersom det innebär en handel med kvinnors reproduktiva förmåga och därmed en stor risk för att kvinnor utnyttjas. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser.

De föreslog bland annat informationskampanjer för att motverka att svenskar betalar fattiga kvinnor för att bära, föda och ge bort barn till dem.

Det krävs omfattande insatser för att stoppa den växande surrogathandeln men tyvärr har det sedan utredningen presenterades varit tyst från politiskt håll.

Varje vecka betalar svenskar stora belopp till surrogatförmedlingar och kliniker vars affärsidé är surrogatturism och global handel med kvinnors reproduktiva förmåga.

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn, skriver debattörerna.

På bilden ovan syns Rebella unga S-kvinnor som demonstrerar. 

Läs hela artikeln i Aftonbladet här >