Gå med oss på 1 maj!

Vi firar första maj för att vi vill något mer. Vi tror på att vi gemensamt kan förändra, och sätta stopp för orättvisor som vi ser i vårt samhälle. Vi vet att vägen till denna förändring måste ske genom det demokratiska sättet. Idag går vi samman för allas lika värde och plats i samhällsbygget.

Vi feminister och demokratiska socialister behövs mer än någonsin i det politiska samtalet. När vi nu går in i ett val som riskerar att domineras av röster för en repressiv linje, som bekräftar människors rädsla och otrygghet. Då måste vi stå upp för något annat. Vår framtidstro ska inte svärtas ner av de som försöker skrämma oss till tystnad.

Sociala och ekonomiska ojämlikheter måste brytas. Att klassamhället arbetar i symbios med könsmaktsordningen och rasismens förtryck är idag plågsamt kännbart för många. Vi ser det i utbildningssystemet, där vi under den falska valfriheten bygger in ojämlikheten i vårt samhälle. I arbetsmarknadens villkor ser vi fortfarande att kvinnor arbetar för lägre löner och samtidigt axlar hemmets huvudansvar. Vi ser hur inkomstklyftorna ökar och idag är de största sedan de första mätningarna 1991. Medan höginkomsttagarna ökar i lön står de ensamstående och utrikesfödda kvar och stampar i pyramidens botten. Vi ser problemen i vårt samhälle, det finns mycket vi måste göra. Men lösningen är inte ett samhälle som fjärmar sig från omvärlden, som värnar endast den egna gruppen eller blint tror på förbud och ökad kontroll.

Våra röster för jämlikhet, för fred och frihet står sig starka. I över 100 år har vi inom den breda socialistiska rörelsen på denna dag stått upp för idéer om ett bättre samhälle. Nu firar vi jämlikhetsreformer som vi och våra föregångare baxat igenom, från rösträtten till särbeskattningen ända in till nutida segrar – som samtyckeslagen och stegen mot en individualiserad föräldraförsäkring. Vi behöver varje tillfälle vi får att samla kraft – så låt oss nu ta till vara denna dag. Nu sluter vi upp för mer feminism i valet!

Heidi Lampinen
Ordförande
Rebella